สมาคมการค้าอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชอนุญาตให้โคเทคนาประเทศไทยออกใบรับรองคุณภาพสินค้าประเภทอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชได้

 
            เจนีวา–23 ก.ย.–พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์

            โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Cotecna Inspection (Thailand) Co. Ltd) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้รับอนุญาตจากสมาคมการค้าอาหารและเมล็ดพันธุ์พืช (Grain and Feed Trade Association: GAFTA) ให้สามารถออกใบรับรองด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประเภทอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชที่นำเข้าตามท่าเรือต่างๆได้

            โดยก่อนหน้านี้โคเทคนาประเทศไทยได้รับการรับรองจาก GAFTA ในฐานะนักวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืชอยู่แล้ว และล่าสุดก็ได้รับการรับรองในฐานะผู้วิเคราะห์ด้านอาหาร หลังจากที่บริษัทผ่านการทดสอบความชำนาญประจำปีรอบสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ใบรับรองล่าสุดที่ได้รับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโคเทคนา ที่พยายามให้บริษัทสาขาในทุกประเทศทั่วโลกได้รับการรับรองจาก GAFTA

            ทั้งนี้ ห้องทดลองที่ทำการวิเคราะห์และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ และข้าว สำหรับซื้อขายภายใต้สัญญาของ GAFTA ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ตามมาตรฐานของ GAFTA ก่อน โดยในแต่ละปีทาง GAFTA จะจัดการทดสอบความชำนาญขึ้นสองรอบ (เดือนมกราคมและกรกฎาคม) เพื่อประเมินความสามารถของห้องทดลองต่างๆ ว่าจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือหรือไม่ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วห้องทดลองต่างๆ ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปีละ 2 ครั้งเพื่อรักษามาตรฐานต่อไป

เกี่ยวกับ โคเทคนา
            โคเทคนา กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการความปลอดภัยการค้า และรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจหลายประเภท อาทิ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบสินค้านำเข้าตามท่าเรือต่างๆ และการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องสแกน นอกจากนั้นยังนำเสนอโปรแกรมปรับปรุงระบบศุลกากรให้ทันสมัย โปรแกรมช่วยเหลือด้านการประเมินราคาศุลกากร โซลูชั่นด้านความปลอดภัยการค้า และการตรวจสอบเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โคเทคนา กรุ๊ป มีพนักงานทั้งหมดราว 4,000 คน และมีสำนักงาน 100 แห่งทั่วโลก ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.cotecna.com

            เกี่ยวกับ GAFTA
            สมาคมการค้าอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืช (GAFTA) ซึ่งโคเทคนาเป็นสมาชิกอยู่ เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกทุกราย โดย GAFTA มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ องค์การการค้าโลก สถาบันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานคุ้มครองสุขภาพสัตว์และพันธุ์พืชโลก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการเข้าถึงตลาด ศุลกากร สุขภาพ และความปลอดภัย ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.gafta.com  

ติดต่อ: Alison Bourgeois
            รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
            เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
            โทร: +41-22-849-78-23
            อีเมล: press@cotecna.ch

            แหล่งข่าว: โคเทคนา อินสเปคชั่น เอสเอ