สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบขานรับนโยบายใหม่ของรัฐบาลฮ่องกง

            เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์, 31 ส.ค., NZPA

            บรูซ แลงกูแลนท์ ประธานสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Confederation of Meningitis Organisations: CoMO) แสดงความชื่นชมการตัดสินใจของรัฐบาลฮ่องกงที่ให้มีการเพิ่มวัคซีนชนิดใหม่เข้าไปในโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

            โดยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเด็กๆ ในฮ่องกงที่เกิดหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2550 จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส 7 ชนิด ซึ่งจะช่วยป้องกันเด็กๆ จากโรคไอพีดี (Invasive Pneumococcal Disease: IPD)

            “การเพิ่มวัคซีนใหม่เข้าไปในโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับทั้งฮ่องกงและเด็กๆ ในฮ่องกง” มร.แลงกูแลนท์ กล่าว “ไอพีดีเป็นโรคที่รุนแรงถึงชีวิต และชีวิตของเด็กหนึ่งคนก็ประเมินค่ามิได้ ดังนั้นพวกเขาสมควรที่จะได้รับวัคซีนนี้”

            “การฉีดวัคซีนไอพีดีให้เด็กทารกทั่วฮ่องกงและมาเก๊าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก ช่วยให้รัฐบาลสามารถปกป้องเด็กจากโรคที่คร่าชีวิตน้อยๆ ได้ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังมีสัญญาณและอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อ” มร.แลงกูแลนท์ กล่าวต่อ

            ฮ่องกงเป็นที่แรกในเอเชียที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส 7 ชนิดให้กับเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าในแต่ละปีจะมีเด็กฮ่องกงได้รับการฉีดวัคซีนราว 70,000 คน

            “รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียยังคงพิจารณาข้อมูลและประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนฟรีให้เด็ก แต่ฮ่องกงตัดสินใจลุกขึ้นมาปกป้องเด็กๆ ในทันที” มร.แลงกูแลนท์ กล่าว “เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศในเอเชียดำเนินรอยตามฮ่องกงโดยด่วน”

            ข่าวการตัดสินใจของรัฐบาลฮ่องกงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และถือว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากทางสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบกำลังจะจัดการประชุมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นที่ฮ่องกงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

            การประชุมสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะเป็นการรวมตัวกันขององค์กรและกลุ่มผู้ป่วยจากทั่วโลก ซึ่งทำงานอย่างแข็งขันเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของโรคต่างๆ อาทิ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคไอพีดี และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยและสถาบันที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคดังกล่าว

            สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบตัดสินใจจัดการประชุมขึ้นในเอเชียเพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบภายในภูมิภาคในอนาคตต่อไป

            “เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับผู้ที่ทำงานอย่างหนักจนทำให้วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในที่สุด” มร.แลงกูแลนท์ กล่าว

            ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสัมภาษณ์มร.บรูซ แลงกูแลนท์ ประธานสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กรุณาติดต่อแอนเดรีย เบรดี้ ที่อีเมล andreabrady01@gmail.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ +64 212 545 324

            เกี่ยวกับสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
            สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มองค์กรและผู้ป่วยจากทั่วโลกที่ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษ และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว

            สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก่อตั้งขึ้นหลังปิดการประชุมสมาพันธ์โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกเมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีตัวแทน 43 รายจาก 20 องค์กรด้านสุขภาพเด็กและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก 14 ประเทศเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ข้อมูลความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันในการประชุมกระตุ้นให้ตัวแทน 20 รายจากกลุ่มต่างๆ ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบขึ้นมาเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงภาระที่ทั่วโลกต้องแบกรับ และสนับสนุนให้มีการก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพเด็กและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแห่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

            ปัจจุบันสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบประกอบด้วยองค์กรด้านสุขภาพเด็กและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 26 องค์กร และผู้ให้การสนับสนุน 7 รายจากทั่วโลก

            สมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอุทิศตนให้กับการช่วยเหลือองค์กรสมาชิกให้เป็นแหล่งข้อมูลและบริการที่ยั่งยืนและพึ่งพาได้สำหรับผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในภูมิภาคของตน โดยองค์กรสมาชิกจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยความเป็นสมาชิกภาพ และด้วยการที่แต่ละองค์กรต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำลายโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคโลหิตเป็นพิษให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้

            ในแต่ละปีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็นพิษทำให้มีผู้พิการและเสียชีวิตหลายพันคนทั่วโลก

            โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นชื่อเรียกอาการที่เยื่อหุ้มสมองและเส้นประสาทไขสันหลังเกิดอาการอักเสบและบวม ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา นอกจากนั้นแบคทีเรียบางตัวยังสามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษได้ด้วย

            การรับวัคซีนเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันแบคทีเรียได้ครบทุกชนิดและทุกสายพันธุ์ ดังนั้นการรู้จักสัญญาณและอาการบ่งชี้ของโรครวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรค จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

            สื่อมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตระหนักถึงสัญญาณและอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็นพิษ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการรักษาด้วย

            ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาพันธ์องค์การโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมาชิกองค์กรในภูมิภาคของท่าน สามารถดูได้ที่ www.comoonline.org